ด.ญ.จิราพัชร์ ศิวบุญวงศ์ ได้รับรางวัลที่ 2 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

 

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ด.ญ.จิราพัชร์ ศิวบุญวงศ์ ชั้นป.2/5 ได้รับรางวัลที่ 2 จากการประกวดวาดภาพระดับอนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้นชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี