ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม Merry X Mas ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม

ส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ(IP.) หลักสูตร Intensive Language Program(ILP.)และส่วนการศึกษาความสามารถพิเศษ(Gifted) ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมMerry X Mas ในวันศุกร์ที่22 ธันวาคม โดยมีกิจกรรมการร้องเพลงประสานเสียง และการแสดงจากครูต่างชาติ ในหอประชุมอุดมลักษณ์ ในเวลา8.20-9.30น. และเวลา11.20-12.40และซานต้าจะมาเดินแจกของขวัญ ในช่วงเวลา7.15-7.50 น.อย่าลืมมาพบกันน้าาา