รร.ไผทอุดมศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดทำ Line@

ประกาศแจ้งให้ทราบ เพื่อความสะดวกในการรับข่าวสารของ รร.ไผทอุดมศึกษา ทางโรงเรียนได้จัดทำ Line@ เพื่อใช้แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ผปค.ทราบ โดยสามารถเพิ่มเพื่อนโดยใช้ qr code หรือค้นหาเพื่อนโดยพิมพ์ @patai ค่ะ