บรรยากาศ Open House โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 21 ก.ย. 2560

ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครอง สู่กิจกรรม Open House ของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
กล่าวต้อนรับและบรรยาย การจัดการศึกษา ส่วนการศึกษาต่างๆ
โดย อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
By Su Nieam….
https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1587330714621236&type=3