การนำเสนอ Project กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ภาคสาม ระดับชั้นป.1-ป.6

นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 นำเสนอ Project กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ภาคสาม
“บทเรียนชีวิต จากชาดก” จากที่เรียนมา 1 ภาคเรียน
โดยมี อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานพิธี
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์
สามารถติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ใน Facebook : su nieam
หรือ ลิงค์  https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1586462238041417&type=3