ผู้ปกครองส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาสอนเด็กๆประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ขอบคุณท่านผู้ปกครองส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาสอนเด็กๆประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ และจะเริ่มทำกิจกรรมอีกครั้งในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะคะ