คณะลูกเสือเนตรนารีภาคภาษาอังกฤษทำกิจกรรมรอบกองไฟ

เมื่อคืนคณะลูกเสือเนตรนารีภาคภาษาอังกฤษทำกิจกรรมรอบกองไฟที่สนุกสนานโดยมีท่านผู้ปกครองมาร่วมรับชมและเป็นกำลังใจให้เด็กๆวันนี้ตื่นเช้ากับกิจกรรมรับอรุณ และทดสอบสมรรถภาพ พร้อมการปิดค่ายลูกเสือที่บรรลุตามวัตถุประสงค์