กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 และ IP 4

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4 และ IP 4
เพื่อฝึกปฏิบัติวิชาพิเศษ
ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….
Link : https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1558744960813145&type=3