คณะศึกษาดูงานจากประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงาน หลักสูตรความสามารถพิเศษ

คณะศึกษาดูงาน จากประเทศไต้หวัน
วันนี้ (11 สิงหาคม 2560 เวลา13.00 น.) คณะศึกษาดูงานจากประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงาน หลักสูตรความสามารถพิเศษ โดยมี อ.รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและบรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ (Gifted and Talented Child Centre)
By Su Nieam…

 

URL:  https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1551696768184631&type=3