กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ILP และ IP 1-9

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 รอบที่ 2
ไผทอุดมศึกษาจัดพิธี “เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชินี”
และพิธี “เทิดพระคุณแม่” รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ILP และ IP 1-9
ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์
By Su Nieam….

Link: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1551632668191041&type=3#