พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ประทานรางวัลแก่ ด.ช.วีรภัทร พัฒนสิน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประทานรางวัลแก่ ด.ช.วีรภัทร พัฒนสิน นักเรียนชั้น อ.2/6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ได้รับรางวัลศิลปกรรมดีเด่น ในการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32
หัวข้อ “ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ” ผลงาน “ไปโรงเรียน”
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ท้องพระโรงหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
ส่งเข้าประกวดโดย ชมรมบ้านพู่กัน จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร


Pic : ผู้ปกครองของ ด.ชวีรภัทร / กรมประชาสัมพันธ์ / ข่าว By Su Nieam….