ไผทฯร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชน บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัย

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยท่านอาจารย์พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการ
บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนเอกชนที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผู้รับมอบ
ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
By Su Nieam….