คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนไผท ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง”
ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
By Su Nieam….

ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1490743224279986&type=3