บรรยากาศ น.ร. ชั้น อ.1 และ ป.1 เปิดเรียนวันแรกอย่างเป็นทางการ

บรรยากาศ น.ร. ชั้น อ.1 และ ป.1 เปิดเรียนวันแรกอย่างเป็นทางการ
16 พฤษภาคม 2560
By Su Nieam….

ที่มา : https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1465242493496726&type=3