รร.ไผทอุดมศึกษา รับรางวัลพระราชทาน 2559

มาร่วมดีใจด้วยกันนะคะ รร.ไผทอุดมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2559 ค่ะ