พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562
โดย อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา เป็นประธานพิธีฯ
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอุดมลักษณ์
##โรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน
ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งถวายผ้าอาบน้ำฝน
เทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
และร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาไปถวายวัด เวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) เขตดอนเมือง
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป##
Cr.Bumjang / By Su Nieam….

 

 

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562โดย อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา…

โพสต์โดย รูปกิจกรรมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เมื่อ วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2019