รางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ปี 2561

มาร่วมกันแสดงความยินดีกับโรงเรียนของเรากันค่ะ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระราชทานรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน”
ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 By Su Nieam….