โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดสอบวัดแววสำหรับนักเรียน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดสอบวัดแววสำหรับนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบเพื่อจัดชั้นเรียน ในปีการศึกษา2560 หลักสูตรความสามารถพิเศษ ในวันที่ 3 มีนาคม 2560