ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 หลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จแล้ว

ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 หลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จแล้ว
คณะครูแต่ละระดับชั้น นำนักเรียนกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
ได้แก่ ศาลพระภูมิประจำโรงเรียน ศาลเจ้าพ่อหิรัญฤทธิ์ ศาลเจ้าแม่สร้อยทิพย์โอสถปราสาททอง
และอนุสรณ์ พล.ต.อ.เผ่า – คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไผทอุมศึกษา
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกๆ คน
By Su Nieam….

 

ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 หลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จแล้วคณะครูแต่ละระดับชั้น นำนักเรียนกราบไหว้…

โพสต์โดย รูปกิจกรรมโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019