วันนี้-11 เมษายน โรงเรียนเปิดทำการ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
วันนี้-11 เมษายน โรงเรียนเปิดทำการ
รับสมัครนักเรียนใหม่
📌ระดับประถมศึกษาปีที่1(หลักสูตรสามัญ,หลักสูตร ILP,หลักสูตร Giftedและหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ )
📌ระดับมัธยมศึกษาปีที่1
และรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียนประจำปีการศึกษา2562 ตั้งแต่เวลา8.00-15.00 น.ค่ะ