เปิดให้ผู้ปกครอง นักเรียน รับสมุดพก และ ปพ.1 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00-13.00 น.

วันนี้ (2 เมษายน 2562)
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เปิดให้ผู้ปกครอง นักเรียน รับสมุดพก และ ปพ.1 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00-13.00 น.
หลังจากเวลาดังกล่าวกรุณาติดต่อได้ที่อาคาร 3
By Su Nieam….

 

วันนี้ (2 เมษายน 2562)โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เปิดให้ผู้ปกครอง นักเรียน รับสมุดพก และ ปพ.1 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00-13.00 น. หลังจากเวลาดังกล่าวกรุณาติดต่อได้ที่อาคาร 3By Su Nieam….

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2019