ไผทอุดมศึกษาแทนคุณแผ่นดินไทย ขอบคุณจากใจ ไผทอุดมศึกษาสู่ตำรวจจราจร

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดกิจกรรม ไผทอุดมศึกษาร่วมสร้างสันติสุขแด่สังคมไทย
ภายใต้โครงการ “ไผทอุดมศึกษาแทนคุณแผ่นดินไทย” “ขอบคุณจากใจ ไผทอุดมศึกษาสู่ตำรวจจราจร“
พร้อมทั้งขอบคุณท่านผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะครู พนักงาน นักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ที่ให้ความอนุเคราะห์ มอบเงินและของขวัญแด่ตำรวจจราจร ปีการศึกษา 2560
จำนวน 4 สถานี โดย อ.ผลิกา เศวตศิลา ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานพิธีมอบ
– สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท
– สถานีตำรวจนครบาลวิภาวดี เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท
– สถานีตำรวจนครบาลบางเขน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
– สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….

 

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดกิจกรรม ไผทอุดมศึกษาร่วมสร้างสันติสุขแด่สังคมไทยภายใต้โครงการ “ไผทอุดมศึกษาแทนคุณแผ่นดินไทย” "…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019