PATAI SUMMER COURSE 2019

ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนนี้ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้ จัดกิจกรรม PATAI SUMMER COURSE 2019 โดยในปีนี้มีหลายคอร์ดให้นักเรียนได้เลือกเรียนทั้งค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ และกีฬา ซึ่งมีให้เลือกเรียนทั้งคอร์ดเดือนมีนาคม (ช่วงวันที่ 7-27 มีนาคม 2562) และคอร์ดเดือนเมษายน (ช่วงวันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562) เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการและควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสุนทรียภาพทางอารมณ์ (EQ) และพิเศษสุดสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้ง 2 คอร์ด โรงเรียนมีส่วนลดให้ด้วยครับ

 

https://scontent.fbkk14-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/51352833_10156376045867981_3774695693864665088_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fbkk14-1.fna&oh=390dace740811d7f5267d173112165e2&oe=5CB289D5