มาตราการและการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นคำสั่งให้บุคลลากรดำเนินการเพื่อเด็ก ๆ นะคะ

มาตราการและการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นคำสั่งให้บุคลลากรดำเนินการเพื่อเด็ก ๆ นะคะ