อันตราย จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ตระหนักและเป็นห่วงผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพของนักเรียน
ที่จะได้รับอันตราย จากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
จึงได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งออกมาตรการและการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
By Su Nieam….

 

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ตระหนักและเป็นห่วงผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพของนักเรียนที่จะได้รับอันตราย…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019