พิธีทำบุตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

พิธีทำบุตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
โดยโรงเรียนไผทอุดมศึกษานิมนต์พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 99 รูป
จากมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย
ันภัตตาหารเช้า ณ หอประชุมอุดมลักษณ์
และบิณฑบาต จากผู้ปกครอง ครู พนักงานและนักเรียน บริเวณเสาธง
และงานสังสรรค์ของนักเรียน ทุกระดับชั้น
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
By Su Nieam….

 

พิธีทำบุตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยโรงเรียนไผทอุดมศึกษานิมนต์พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 99 รูป…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2018