ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.วีรภัทร พัฒนสิน ชั้น อ.3, ด.ญ.ประภาสิริ พฤกษมาศ ชั้น ป.4,
ด.ญ.พิมพ์ณัชชา วิพุธกุล ชั้น ป.4
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
และ ด.ญ.ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล ชั้น ป.6
ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
และรับมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
จาก น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
By Su Nieam….

 

 

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วีรภัทร พัฒนสิน ชั้น อ.3, ด.ญ.ประภาสิริ พฤกษมาศ ชั้น ป.4,ด.ญ.พิมพ์ณัชชา…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพุธที่ 9 มกราคม 2019