สุขสันต์วันคริสต์มาส

We hope all of your dreams and wishes come true.Wishing you a very Merry Christmas.ขอให้คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนมีความสุข😍🎄🎅🏻
สุขสันต์วันคริสต์มาส🎄🎅🏻