กีฬาสีสัมพันธ์ อุ่นไอรักฯจะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่27ธันวาคม

กีฬาสีสัมพันธ์ อุ่นไอรักฯจะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่27ธันวาคม วันนี้ทุกสีต่างแสดงพลังในการฝึกซ้อมร้องเพลงเชียร์อย่างตั้งใจ รวมถึงการทำงานเบื้องหลังต่างๆอย่างขมักเขม้น กีฬาสอนให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และทำงานเป็นทีม ทุกคนต่างรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี แล้วพบกันนะคะ