กีฬาสีสัมพันธ์อุ่นไอรักฯเริ่มต้นขึ้นแล้ว

กีฬาสีสัมพันธ์อุ่นไอรักฯเริ่มต้นขึ้นแล้ว ภายใต้แนวคิดสืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทยทุกสีต่างสร้างสรรค์การแต่งกายและขบวนพาเหรดได้สวยงาม รวมถึงการร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมเดินขบวนชุดไทยที่สวยงาม