นักเรียนระดับชั้น อ.3 ทัศนศึกษาที่ Kiz Venture Park ถ.ราชพฤกษ์

สนุกแค่ไหน ดูกันเอง….
นักเรียนระดับชั้น อ.3 ทัศนศึกษาที่ Kiz Venture Park ถ.ราชพฤกษ์
สร้างความสนุกสนานอย่างมากมาย
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
By Su Nieam….

 

สนุกแค่ไหน ดูกันเอง….นักเรียนระดับชั้น อ.3 ทัศนศึกษาที่ Kiz Venture Park ถ.ราชพฤกษ์ สร้างความสนุกสนานอย่างมากมายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561By Su Nieam….

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018