ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง

ไผทอุดมศึกษา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ตลอดจนปฏิบัติสมาธิ
พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ การประกวดสุนทรพจน์ เรียงความ ภาพวาดวันพ่อแห่งชาติ
เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง
ประกอบด้วย

1.พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ
2.พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
3. พระบิดาแห่งฝนหลวง
4.พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
5.พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
6.พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
7.พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
8.พระบิดาแห่งมาตรฐานและช่างไทย
9.พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย


ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….