คณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 ท่าน
ศึกษาดูงานบริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาครูวิชาภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์รัชยา สุพโปฎก
ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ก่อนจะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
By Su Nieam….

 

 

คณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 ท่านศึกษาดูงานบริหารหลักสูตร…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018