บโล่รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม

คณะผู้บริหารโรงเรียนไผทอุดมศึกษาร่วมแสดงความยินดี
ที่โรงเรียนได้รับโล่รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม
จนได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี
( 2552 2556 และ 2560 )
เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
By Su Nieam….

 

คณะผู้บริหารโรงเรียนไผทอุดมศึกษาร่วมแสดงความยินดีที่โรงเรียนได้รับโล่รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2018