ประกาศเรื่องการจัดการจราจรเปิดภาคเรียน 1 พ.ย.2561

ประกาศเรื่องการจัดการจราจรเปิดภาคเรียน 1 พ.ย.2561
-โปรดเตรียมความพร้อมการรับ-ส่งนักเรียนก่อนถึงหน้าโรงเรียนเพื่อจัดการปัญหาจราจร
-เมื่อขับรถเข้าบริเวณโรงเรียนโปรดระวังความปลอดภัยของนักเรียน
-จะมีนักเรียนพี่ ๆอาสาจราจรช่วยรับส่งน้อง ๆ จากรถมาส่งคุณครู
– มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวก และจัดการจรจรให้