กิจกรรมลูกรักของเรา(รับผลการเรียน)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศเรื่อง วันจัดกิจกรรมลูกรักของเรา(รับผลการเรียน)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประถม-มัธยม วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน ช่วงเช้า และระดับอนุบาล วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน ช่วงบ่ายค่ะ