ประกาศกำหนดการ

ประกาศกำหนดการ
** 22 ก.พ.60 พิธีอำลาอาลัย (หลังนักเรียนสอบเสร็จ)
** 25 ก.พ.60 เรียนพิเศษตามปกติทุกโครงการ
** 23 ก.พ.60 ป.1, ป.2 สอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้
** 24 ก.พ.60 ป.3, ป.4 สอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้
** 8 มี.ค.60 ป.3 สอบ NT


กำหนดการปิดเทอม
** 23 ก.พ.60 ป.6 ม.1-ม.3 ป.5 ปิดเทอม
*** 25 ก.พ.60 น้องฮับ น้องอนุบาล
สำหรับ ป.1 และ ป.2 ปิด 24 ก.พ.60
สำหรับ ป.3 และ ป.4 ปิด 23 กพ.60 และมาสอบ24 ก.พ.60


—– กำหนดการนี้แอดมินรวบรวมมาให้นะคะ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งอีกทีค่ะ——-