รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดการประชุมเสวนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
เรื่อง “รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน”
โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี
และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประเมินยุคใหม่ และแก้ไขระเบียบที่เป็นปัญหา
และอุปสรรคต่อโรงเรียนเอกชน”
กล่าวต้อนรับโดย ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย
พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชนคนใหม่
ก่อนจะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดการศึกษาส่วนการศึกษาต่างๆ ของโรงเรียน
โดยในช่วงบ่าย มีการเสวนาหัวข้อ “พัฒนาโรงเรียนเอกชนทำอย่างไร?”
จัดโดย สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
By Su Nieam….

 

 

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดการประชุมเสวนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศเรื่อง "รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018