ประกาศ เนื่องจากวันนี้สอบวันสุดท้าย ช่วงที่นมมีปัญหา และไม่ได้ให้นร.ได้ดื่มนม

ประกาศ เนื่องจากวันนี้สอบวันสุดท้าย ช่วงที่นมมีปัญหา และไม่ได้ให้นร.ได้ดื่มนม ดังนั้น ในวันนี้ นร.ป.1-ป.6 จะได้รับนมที่งดดื่มไป 6 วัน (6 กล่อง) แจกตรงทางเดินไปหอประชุมค่ะ เด็ก ๆ น่าจะได้ ใบสลิบรับนมแล้ว ผปค.สามารถมารับแทนก็ได้ค่ะ ส่วนของ IP และ นร.ม.1-ม.3 จะได้รับนมชดเชย 3 วันค่ะ