การประกวด Science Show ในสัปดาห์ PUS STEM Camp : สนุกสุดมันส์ สร้างวัตกรรมกับสะเต็มไผทฯ

อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก
แก่นักเรียนที่ชนะการประกวด Science Show ในสัปดาห์ PUS STEM Camp : สนุกสุดมันส์ สร้างวัตกรรมกับสะเต็มไผทฯ
ระดับชั้น ป.3-ป.4, IP3-IP4
ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์
By Su Nieam….

อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด Science…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018