กิจกรรม Morning Market ของส่วนการศึกษาความสามารถพิเศษ

ส่วนการศึกษาความสามารถพิเศษ Gifted Education Section ได้รับเกียรติจาก
อ.พริ้มพราย สุพโปฏก ประธานอำนวยการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เยี่ยมชมกิจกรรม Morning Market ของส่วนการศึกษาความสามารถพิเศษ ในรูปแบบงานวัด
ภายในงานได้มีขนมวุ้น ขนมปังกรอบขาย แทรกสาระด้วยการประดิษฐ์กระทงโดยใช้ใบตอง
การชั่งน้ำหนัก การตวง และเกมบิงโกชิงรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก
ในเช้าวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณศาลาทัพพะรังสี
By Su Nieam….

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1938863959467908&type=3