ชนะเลิศอันดับ 1 “Paolo Amazing Dance ปี 13”

ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยคนเก่งของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
จากการประกวดเต้น “Paolo Amazing Dance ปี 13” ในรูปแบบลูกทุ่ง 3 ช่า ชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2561
โดยคนเก่งมีดังนี้
ด.ญ.ณัฐภรณ์ คมสาคร อ.3/3
ด.ญ.ชนมน ชินพัฒนขจรกุล อ.3/4
ด.ญ.ศรัณรัตน์ อ้นทุ่งยั้ง อ.3/6
ด.ญ.จินตนาการ บุญกล่อมจิตร อ.3/7
ด.ญ.ปัญฑ์ชนิต ศิริพัฒนพงษ์ อ.3/7
ด.ญ.ปัญญ์ ยี่สุ่น อ.3/8
ด.ญ.ชิชา สุขช่วย อ.3/8
ด.ญ.นันญอรณ์ ภูมิไพศาลนนท์ อ.3/9
ด.ญ.พัศธนัญญา จันทะอินทร์ อ.3/9
ด.ญ.ธรรมรีย์ ศรีธนาวิโรจน์ อ.3/3
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สะพานควาย
โดยมีครูนงเยาว์ ถำชัยภูมิ, ครูศิริลักษณ์ โรจนประดิษฐ, ครูมัลลิกา แพมั่ง เป็นผู้ฝึกซ้อม
จัดโดย โรงพยาบาลเปาโล
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ คนนะคะ….
ภาพ Korn Salee / ข่าว By Su Nieam….

 

ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยคนเก่งของโรงเรียนไผทอุดมศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 5,000…

โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2018