ไผทอุดมศึกษา : Open House ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

การประชุมผู้ปกครอง ไผทอุดมศึกษา : Open House ครั้งที่ 2 กล่าวต้อนรับโดย อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา และบรรยายแนะนำการจัดการศึกษาทุกส่วนการศึกษาในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ โดย อ.รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มเพื่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ By Su Nieam….     การประชุมผู้ปกครอง ไผทอุดมศึกษา : Open House ครั้งที่ 2กล่าวต้อนรับโดย อ.พริ้มพราย สุพโปฎก… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018  

Continue reading


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไผทอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไผทอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น และเยาวชนที่ทำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562    

Continue reading


งานกิจกรรม “อาสาปราบยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก”

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล กทม. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม “อาสาปราบยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก” โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมประชาชน จิตอาสา และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกลดลงอย่างเห็นได้ชัด พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกคนให้ยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคที่นำโดยยุงลาย มีนักร้องเพลงรณรงค์เด็ก จากโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ชั้น ป. 6 เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยค่ะ คือ เด็กหญิงพิชญาภา พึ่งแพง และ เด็กหญิงเบญญาภา ทัยสุวรรณ์ ค่ะ เลยมีภาพความประทับใจมาฝากค่ะ   […]

Continue reading


ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง

ไผทอุดมศึกษา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ตลอดจนปฏิบัติสมาธิ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ การประกวดสุนทรพจน์ เรียงความ ภาพวาดวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ประกอบด้วย 1.พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ 2.พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 3. พระบิดาแห่งฝนหลวง 4.พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 5.พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 6.พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 7.พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 8.พระบิดาแห่งมาตรฐานและช่างไทย 9.พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….    

Continue reading


คณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 ท่าน ศึกษาดูงานบริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาครูวิชาภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี ก่อนจะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ By Su Nieam….     คณะผู้บริหาร-ครู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 ท่านศึกษาดูงานบริหารหลักสูตร… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018      

Continue reading