รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดการประชุมเสวนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เรื่อง “รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน” โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประเมินยุคใหม่ และแก้ไขระเบียบที่เป็นปัญหา และอุปสรรคต่อโรงเรียนเอกชน” กล่าวต้อนรับโดย ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ไทย พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ ศึกษาเอกชนคนใหม่ ก่อนจะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดการศึกษาส่วนการศึกษาต่างๆ ของโรงเรียน โดยในช่วงบ่าย มีการเสวนาหัวข้อ “พัฒนาโรงเรียนเอกชนทำอย่างไร?” จัดโดย สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….     โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดการประชุมเสวนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศเรื่อง "รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 […]

Continue reading


กิจกรรมปิดค่าย Inter Camp ณ ฟาร์มป้าจิ๊บ บางใหญ่ จ.นนทบุรี

กิจกรรมปิดค่าย Inter Camp ณ ฟาร์มป้าจิ๊บ บางใหญ่ จ.นนทบุรี กิจกรรม Inter Camp จัดขึ้นระหว่างวันที่7-11 October 2018. At Inter Camp we always try our best in any activities we do.  

Continue reading


อบรมหลักสูตรโยคะปฐมวัย จากคุณครูสิยาพัฐ ไนท์ และคณะ

คุณครูส่วนการศึกษาอนุบาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรโยคะปฐมวัย จากคุณครูสิยาพัฐ ไนท์ และคณะ ผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะของแม่และเด็ก เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะทางร่างกายของนักเรียน ให้มีความยืดหยุ่นและพัฒนาสมอง 2 ด้าน อย่างสมดุล ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Natthawut Joe / By Su Nieam….   คุณครูส่วนการศึกษาอนุบาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จำนวน 30 คนเข้ารับการอบรมหลักสูตรโยคะปฐมวัย จากคุณครูสิยาพัฐ ไนท์… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018  

Continue reading


Learning by Exploring:วันที่2 ของกิจกรรม Inter camp 2018

Learning by Exploring:วันที่2 ของกิจกรรม Inter camp 2018 ฝึกทักษะแก้ปัญหาจากกิจกรรม ทำงานเป็น ทีม กล้าแสดงออกและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    

Continue reading


ไผท “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2560

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับพระราชทานรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2560 และได้รับโล่ทองคำรางวัลพระราชทาน เนื่องจากจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา 2552 2556 และ 2560 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต By Su Nieam….            

Continue reading


Inter Camp 7-11 October 2018. Developing your English through Adventure

Inter Camp 7-11 October 2018. Developing your English through Adventure.วันแรกของกิจกรรม Inter Camp ในช่วงปิดภาคเรียนเด็กๆได้รับการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาความเป็นผู้นำจากครูต่างชาติ      

Continue reading


การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.3 และ IP3 วันที่ 29 กันยายน 2561

การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.3 และ IP3 วันที่ 29 กันยายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2008456975841939&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARATaVWAdKmTWAMlbavd-jiStgsjR8yT7gd-SzWoJmWkumYu26p-IuAVwsBo9VuFaGWtjDL_obx4J5kCsOaEZLWs-3tomd9WCixSVGR7d0GpCGXhp6GGJY0SKUL28oB3RPHsMfIyVjyAKMosp_86Q2nDJHnxGy3b1OZhSWOwgMQsFBwBQU5YMyw&__tn__=-UCH-R    

Continue reading