Open House ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาขอเชิญผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนในกิจกรรม ไผทอุดมศึกษา : Open House ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น.-12.00 น. สามารถจองวันเข้าชมได้ที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา หรือ www.patai.th.edu โทร.02-521-1457-8 , 02-973-3530-1 (วันและเวลาราชการ) นะคะ ลงทะเบียนที่นี่ http://www.patai.ac.th/openhouse.php  

Continue reading


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ILP และ IP 1-9

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 รอบที่ 2 ไผทอุดมศึกษาจัดพิธี “เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชินี” และพิธี “เทิดพระคุณแม่” รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ILP และ IP 1-9 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Su Nieam…. Link: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1551632668191041&type=3#              

Continue reading


คณะศึกษาดูงานจากประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงาน หลักสูตรความสามารถพิเศษ

คณะศึกษาดูงาน จากประเทศไต้หวัน วันนี้ (11 สิงหาคม 2560 เวลา13.00 น.) คณะศึกษาดูงานจากประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงาน หลักสูตรความสามารถพิเศษ โดยมี อ.รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและบรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ (Gifted and Talented Child Centre) By Su Nieam…   URL:  https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1551696768184631&type=3      

Continue reading


ไผทอุดมศึกษาจัดพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ไผทอุดมศึกษาจัดพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพิธีเทิดพระคุณแม่ โดยรอบที่ 3 เป็นรอบส่วนการศึกษาอนุบาลปีที่ 1-3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Su Nieam….  

Continue reading


ไผทฯ ได้ด้รับการตรวจประเมินฯ คุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบที่ 2 ระดับดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบที่ 2 ระดับดีเยี่ยม จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ By Su Nieam….                            

Continue reading


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ประทานรางวัลแก่ ด.ช.วีรภัทร พัฒนสิน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัลแก่ ด.ช.วีรภัทร พัฒนสิน นักเรียนชั้น อ.2/6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับรางวัลศิลปกรรมดีเด่น ในการประกวดผลงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 32 หัวข้อ “ก้าวตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อทำ” ผลงาน “ไปโรงเรียน” วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ท้องพระโรงหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ส่งเข้าประกวดโดย ชมรมบ้านพู่กัน จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร Pic : ผู้ปกครองของ ด.ชวีรภัทร / กรมประชาสัมพันธ์ / ข่าว By Su Nieam….                 […]

Continue reading


ไผทฯร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชน บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัย

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยท่านอาจารย์พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนเอกชนที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผู้รับมอบ ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ By Su Nieam….                        

Continue reading


ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน IMC:EMIC 2017

ขอแสดงความยินดีกับน้องนำ้ต้น ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ รายการ International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2017 (IMC:EMIC 2017) ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2560                

Continue reading