พิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ ๔๖ ปี

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ ๔๖ ปี โดย อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการ เป็นประธานพิธี ในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ By Su Nieam…. ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1452175044803471&type=3          

Continue reading


การอบรม การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล วันที่๒/๒ พ.ค.๖๐

การอบรม “การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา” กิจกรรม “เล่นล้อวงกลม” (ต่อ) โดย ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว (อาจารย์ประจำ สสวท.) ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา สช. ๕ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….            

Continue reading


จัดการอบรม “การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา”

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็นศูนย์การอบรม โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา จัดการอบรม “การพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงาน บรรยากาศช่วงเช้า ฟังบรรยายผ่านสื่อออนไลน์ ระบบทางไกล เรื่อง “สะเต็มศึกษา” โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์ (อาจารย์ประจำ สสวท.) และช่วงบ่ายบรรยายกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา เรื่อง “เล่นล้อวงกลม” โดย ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว (อาจารย์ประจำ สสวท.) โดยมี อ.ฐะปะนีย์ ไตรญาณ อาจารย์ใหญ่ระดับประถมศึกษา และคุณครูสมบูรณ์ บัวงิ้วใหญ่ คุณครูประจำศูนย์ ICT for Learning เป็นผู้ดำเนินการอบรม ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา สช. ๕ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam….   ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1451104264910549&type=3 […]

Continue reading