คณะศึกษาดูงานจากประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงาน หลักสูตรความสามารถพิเศษ

คณะศึกษาดูงาน จากประเทศไต้หวัน วันนี้ (11 สิงหาคม 2560 เวลา13.00 น.) คณะศึกษาดูงานจากประเทศไต้หวัน ศึกษาดูงาน หลักสูตรความสามารถพิเศษ โดยมี อ.รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและบรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ (Gifted and Talented Child Centre) By Su Nieam…   URL:  https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1551696768184631&type=3      

Continue reading


ไผทอุดมศึกษาจัดพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ไผทอุดมศึกษาจัดพิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพิธีเทิดพระคุณแม่ โดยรอบที่ 3 เป็นรอบส่วนการศึกษาอนุบาลปีที่ 1-3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Su Nieam….  

Continue reading


ไผทฯ ได้ด้รับการตรวจประเมินฯ คุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบที่ 2 ระดับดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่ได้รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบที่ 2 ระดับดีเยี่ยม จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ By Su Nieam….                            

Continue reading


ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน IMC:EMIC 2017

ขอแสดงความยินดีกับน้องนำ้ต้น ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ รายการ International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2017 (IMC:EMIC 2017) ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2560                

Continue reading


พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรณ หอประชุมอุดมลักษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. * เทศน์มหาชาติ มหาทานบารมี ถวายพระพรชัยมงคลองค์ราชัน ร.๑๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการร่วมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของชาวพุทธ โดยนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดหลักสี่ (พระอารามหลวง) […]

Continue reading


ส่ง ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล (ศิษย์เก่า) ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ไปแข่งขันคณิตศาสตร์

เวลาประมาณ 05.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร-ครู ส่วนการศึกษาความสามารถพิเศษ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจส่ง ด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล (ศิษย์เก่า) ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา รายการ International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2017 (IMC : EMIC 2017) ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย By Su Nieam….      

Continue reading


โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียน โดยมีพรรคร่วมลงแข่งขัน 4 พรรค คือ 1. พรรคไผทรวมใจพัฒนา 2. พรรคไผทเสรีนิยม 3. พรรคโลกาภิวัฒน์ และ 4. พรรคไผทก้าวหน้า พรรคที่ได้คะแนนสูงสุด มีชัยชนะในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้ คือ “พรรคไผทเสรีนิยม” ซึ่งได้คะแนนเสียง 891 คะแนนเสียง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1506868646000777&type=3

Continue reading


กิจกรรมกระโดดหอสูง 34 ฟุต ปีการศึกษา 2560

ลูกเสือ-เนตรนารี กองร้อยพิเศษ ระดับชั้น ป.5 และระดับชั้นมัธยม 1-3 ร.ร.โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ผ่านการทดสอบทางจิตใจ โดยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต นำทีมจัดกิจกรรมโดย คุณครูขวัญชัย พงษ์เสือ ผู้ควบคุมการฝึกลูกเสือกองร้อยพิเศษ ร.ร.ไผทอุดมศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ By Su Nieam….   https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1504675926220049&type=3          

Continue reading