พิธีเทิดพระคุณแม่ “สุดหัวใจ…แม่มอบไว้ให้ลูกรัก” รอบที่ 1 ระดับชั้น ป.4-ป.6, IP1-IP9 และม.1-ม.3

ไผทอุดมศึกษา จัดพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพิธีเทิดพระคุณแม่ “สุดหัวใจ…แม่มอบไว้ให้ลูกรัก” รอบที่ 1 ระดับชั้น ป.4-ป.6, IP1-IP9 และม.1-ม.3 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Su Nieam….   ไผทอุดมศึกษา จัดพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙และพิธีเทิดพระคุณแม่ "… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018      

Continue reading


พิธีเทิดพระคุณแม่ “สุดหัวใจ…แม่มอบไว้ให้ลูกรัก” รอบที่ 2 ระดับชั้น ป.1-ป.3

ไผทอุดมศึกษา จัดพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพิธีเทิดพระคุณแม่ “สุดหัวใจ…แม่มอบไว้ให้ลูกรัก” รอบที่ 2 ระดับชั้น ป.1-ป.3 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Su Nieam….   ไผทอุดมศึกษา จัดพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙และพิธีเทิดพระคุณแม่ "… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018 ‘

Continue reading


ด.ช.พศุตม์ ว่องไวกิจไพศาล ชั้นป. 4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พศุตม์ ว่องไวกิจไพศาล ชั้นป. 4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นไม่เกิน 10 ปี การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ในงานแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 3 ก.ค.-31 ส.ค. 2561 จัดโดย กองทัพอากาศ ข้อมูล : ผู้ปกครอง https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1940548219299482&type=3    

Continue reading


อันดับ 1 การแข่งขัน Active Learning การเรียนรู้สู่อนาคต

ด.ช.ก้องกิดากร จันคนา ป.6/4 ด.ญ.ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล ป.6/3 ด.ช.อิทธิโชติ ชุติมากุล ป.6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 เนื่องในงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2561 “Active Learning การเรียนรู้สู่อนาคต” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จัดโดย โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาพ Korn Salee / ข่าว By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1925889370765367&type=3        

Continue reading


วงดนตรี Patai junior Band ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล

ด.ญ.ขวัญชนก ยศพล ป.6/3 ด.ญ.ณณฌิฌา พัฒเสมา ป.6/2 ด.ญ.ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล ป.6/3 ด.ช.ภัทร์ รุ่งพาณิชย์ ป.6/3 ด.ช.ปารเมศ ยศอินทร์ ป.6/3 ด.ช.ปรัชญา อนุรักษ์กิตติ ป.6/4 ด.ช.จินตพงศ์ ซูเซอร์ ธรรมชัย ป.6/4 ในนาม วงดนตรี Patai junior Band ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล ประเภทวงสตริง เนื่องในงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2561 “Active Learning การเรียนรู้สู่อนาคต” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จัดโดย โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ควบคุมวง โดย ครูกฤช เนติประวัติ และครูกรไชย สาลี ภาพ Korn Salee / ข่าว By Su […]

Continue reading


ด.ช.จีรายุทธ สุขเกษม ได้แชมป์ WRO 2018 (World Robotic Olympiad) ทีม RBC NGO

ด.ช.จีรายุทธ สุขเกษม ป.4/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ระดับภาคกลาง ประจำปี 2561 ได้แชมป์ WRO 2018 (World Robotic Olympiad) ทีม RBC NGO (ออกแบบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์ทำภารกิจในสนามเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด) เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี และจะเข้าแข่งขันระดับประเทศ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ต่อไป ข้อมูล ภาพ : August Uno Sukkasem / Present By Su Nieam….   ด.ช.จีรายุทธ สุขเกษม ป.4/6ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ระดับภาคกลาง ประจำปี 2561ได้แชมป์ […]

Continue reading


โครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา จำนวน 68 คน เข้ารับพระราชทานผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน “ประชาชนจิตอาสา” ในโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า Cr.Canon / By Su Nieam….   คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา จำนวน 68 คนเข้ารับพระราชทานผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน "ประชาชนจิตอาสา"… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2018

Continue reading


Project Integration : Floating on the Sea

ส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ International Program โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.สหภพ ดอกแก้ว นักวิชาการชำนาญการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้แก่นักเรียนส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น IP1-IP9 เรื่องการเลี้ยงปลาสวยงาม และการจัดตู้ปลาสวยงาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ Project Integration : Floating on the Sea ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา Cr.Canon 70 D / By Su Nieam….   บ่ายวันนี้ (13 กรกฎาคม 2561)ส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ International Program โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับเกียรติจาก… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2018  

Continue reading


ด.ญ.จุฬาวรรณ จันวิสิทธิ์ หัวหน้าพรรค ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียน

จากผลการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ผลที่ออกมาคือ เบอร์ 4 “พรรคไผทโลกาภิวัฒน์” เป็นผู้ชนะ ด้วยคะแนนเสียง 485 โดย ด.ญ.จุฬาวรรณ จันวิสิทธิ์ หัวหน้าพรรค ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียน โยมีนโยบายพรรค ดังนี้ 1. ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับภาวะโลกร้อน 2. จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความผูกพันระหว่างพี่น้อง 3. กิจกรรมผูกพันพี่สอนน้องเพื่ออนาคต 4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 5. ตู้รับความคิดเห็น ขอเชิญชาวไผทฯ ร่วมให้กำลังใจกับผู้ชนะด้วยครับ…. Cr.Canon 70 D / By Su Nieam….   จากผลการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนผลที่ออกมาคือ เบอร์ 4 "พรรคไผทโลกาภิวัฒน์"… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2018

Continue reading


โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

เช้าวันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) ส่วนการศึกษามัธยมศึกษา ร่วมกับ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนขึ้น ซึ่งมี4 พรรคด้วยกัน เบอร์ 1 “พรรคไผทฯก้าวหน้า” หัวหน้าพรรคคือ ด.ช.กัญจน์ เกิดชูชื่น เบอร์ 2 “พรรคไผทฯร่วมใจพัฒนา” หัวหน้าพรรคคือ ด.ช.ปอนด์ปาพจน์ พรวนต้นไทร เบอร์ 3 “พรรคไผทฯเสรีนิยม” หัวหน้าพรรคคือ ด.ญ.นันท์นภัส แจ่มรัตน์ เบอร์ 4 “พรรคไผทฯโลกาภิวัฒน์” หัวหน้าพรรคคือ ด.ญ.จุฬาวรรณ จันวิสิทธิ์ ใครเชียร์เบอร์ไหนก็ส่งกำลังใจกันนะครับ แล้วผลออกมาเป็นอย่างไร ใครชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ คอยฟังผลกันอีกทีนะครับ…. Cr.Canon 70 D / By Su Nieam…. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1897519770268994&type=3

Continue reading