สัมมนาวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน ประจำปี 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน ประจำปี 2561 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1729054973782142&type=3

Continue reading


โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.6 โดย อ.อุษณีย์ บูรณะเชษฐกุล อาจารย์ใหญ่ส่วนการศึกษาความสามารถพิเศษ เป็นผู้รับมอบจาก หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงาน “100 การศึกษาเอกชน” เมื่อวันเสาร์ที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ By Su Nieam.  

Continue reading


100 ปี การศึกษาเอกชน

อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา และนายกสมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน “100 ปีการศึกษาเอกชน” ประจำปี ๒๕๖๑ จากหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ด้านวิชาการ ของส่วนการศึกษาต่างๆ ของโรงเรียน ในงาน 100 การศึกษาเอกชน “100 ปีการศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย” โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้ง วัฒนะ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1727204800633826&type=3

Continue reading


รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ด้านการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ

อ.วรรณรดา ชาติชะนา อาจารย์ใหญ่ภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ด้านการประกวดศิลปกรรมนานาชาติและรับมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมศิลปะจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ รร เซนทารา เซนทรัลเวิลด์      

Continue reading


ไผทอุดมศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560 ผลงาน PUS STEM modular

ไผทอุดมศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560 ผลงาน PUS STEM modular โดย อ.ฐะปะนีย์ ไตรญาณ อาจารย์ใหญ่ส่วนการศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้รับมอบโล่ จาก น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 (วันครูแห่งชาติ 2561) จัดโดย คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ By Su Nieam…. ไผทอุดมศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2560 ผลงาน PUS STEM modularโดย อ.ฐะปะนีย์… โพสต์โดย Su Nieam บน 15 มกราคม 2018  

Continue reading


พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเด็กดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

พิธีมอบเกียรติบัตร “เชิดชูเด็กดี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561 โดย อ.ผลิกา เศวตศิลา เป็นประธานพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจำนวน 240 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนของชาติที่ประพฤติดี สร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนและส่วนรวมด้วยความรับผิดชอบ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1699587986728841&type=3

Continue reading


เด็กไผทฯได้รับ..เด็กและเยาวชนดีเด่น และทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ก้องกิดากร จันคนา ชั้น ป.5, ด.ญ.จินดารัตน์ แก้วใจ ชั้นป.6 , ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ด.ช.กรภัทร วงษ์วิลาส ชั้นป.6 , และด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ศิษย์เก่า ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรับมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จาก น.พ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561 ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล By Su Nieam…. ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1693128394041467&type=3

Continue reading


แสดงความดีใจกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น

แสดงความดีใจกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี….  

Continue reading


ขอชื่นชมคนเก่งค่ะ ก้าวคนละก้าว

เด็กชายปกรณ์ สูตะบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้เป็นตัวแทน อดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 6 ไปร่วมต้อนรับพี่ตูน บอดี้สแลม ผู้นำวิ่งโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ณ ศูนย์วิปััสนาสากล วัดไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และยังนำเงินที่เก็บใส่กระปุกของตนเอง นำไปร่วมบริจาคด้วยค่ะ

Continue reading


ตัวอย่างเด็กๆ น่ารัก หลังสอบเสร็จก็มาหาเก็บขยะ เด็กๆบอกไม่มีใครสั่งแค่อยากอนุรักษ์โลกเป็นจิตอาสา

ตัวอย่างเด็กๆ น่ารัก หลังสอบเสร็จก็มาหาเก็บขยะ เด็กๆบอกไม่มีใครสั่งแค่อยากอนุรักษ์โลกเป็นจิตอาสา ถามชื่อได้คร่าวๆน้องปั้นสิบกับน้องแอลป.3/5 ขอปรบมือให้คนเก่งค่ะ ตัวอย่างเด็กๆ น่ารัก หลังสอบเสร็จก็มาหาเก็บขยะ เด็กๆบอกไม่มีใครสั่งแค่อยากอนุรักษ์โลกเป็นจิตอาสา ถามชื่อได้คร่าวๆน้องปั้นสิบกับน้องแอลป.3/5 ขอปรบมือให้คนเก่งค่ะ โพสต์โดย Patai Udom Suksa School บน 19 ธันวาคม 2017

Continue reading