ด.ช.พศุตม์ ว่องไวกิจไพศาล ชั้นป. 4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.พศุตม์ ว่องไวกิจไพศาล ชั้นป. 4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นไม่เกิน 10 ปี การแข่งขันแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ในงานแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 3 ก.ค.-31 ส.ค. 2561 จัดโดย กองทัพอากาศ ข้อมูล : ผู้ปกครอง https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1940548219299482&type=3    

Continue reading


ไผทอุดมศึกษาได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เนื่องในโอกาสให้ความอนุเคราะห์เป็นศูนย์สอบย่อยในการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ของนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2560    

Continue reading


รางวัลเหรียญทองยิมนาสติกลีลายุวชนจากประเทศสิงคโปร์..น้องปูก้า..ป.4/3 แสดงสดให้ชม

รางวัลเหรียญทองยิมนาสติกลีลายุวชนจากประเทศสิงคโปร์..น้องปูก้า..ป.4/3 แสดงสดให้ชม   รางวัลเหรียญทองยิมนาสติกลีลายุวชนจากประเทศสิงคโปร์..น้องปูก้า..ป.4/3 แสดงสดให้ชม โพสต์โดย Korn Salee เมื่อ วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2018

Continue reading


ชนะเลิศอันดับ 1 “Paolo Amazing Dance ปี 13”

ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยคนเก่งของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากการประกวดเต้น “Paolo Amazing Dance ปี 13” ในรูปแบบลูกทุ่ง 3 ช่า ชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2561 โดยคนเก่งมีดังนี้ ด.ญ.ณัฐภรณ์ คมสาคร อ.3/3 ด.ญ.ชนมน ชินพัฒนขจรกุล อ.3/4 ด.ญ.ศรัณรัตน์ อ้นทุ่งยั้ง อ.3/6 ด.ญ.จินตนาการ บุญกล่อมจิตร อ.3/7 ด.ญ.ปัญฑ์ชนิต ศิริพัฒนพงษ์ อ.3/7 ด.ญ.ปัญญ์ ยี่สุ่น อ.3/8 ด.ญ.ชิชา สุขช่วย อ.3/8 ด.ญ.นันญอรณ์ ภูมิไพศาลนนท์ อ.3/9 ด.ญ.พัศธนัญญา จันทะอินทร์ อ.3/9 ด.ญ.ธรรมรีย์ ศรีธนาวิโรจน์ อ.3/3 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเปาโล […]

Continue reading


อันดับ 1 การแข่งขัน Active Learning การเรียนรู้สู่อนาคต

ด.ช.ก้องกิดากร จันคนา ป.6/4 ด.ญ.ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล ป.6/3 ด.ช.อิทธิโชติ ชุติมากุล ป.6/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 เนื่องในงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2561 “Active Learning การเรียนรู้สู่อนาคต” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จัดโดย โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาพ Korn Salee / ข่าว By Su Nieam….   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1925889370765367&type=3        

Continue reading


วงดนตรี Patai junior Band ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล

ด.ญ.ขวัญชนก ยศพล ป.6/3 ด.ญ.ณณฌิฌา พัฒเสมา ป.6/2 ด.ญ.ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล ป.6/3 ด.ช.ภัทร์ รุ่งพาณิชย์ ป.6/3 ด.ช.ปารเมศ ยศอินทร์ ป.6/3 ด.ช.ปรัชญา อนุรักษ์กิตติ ป.6/4 ด.ช.จินตพงศ์ ซูเซอร์ ธรรมชัย ป.6/4 ในนาม วงดนตรี Patai junior Band ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล ประเภทวงสตริง เนื่องในงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2561 “Active Learning การเรียนรู้สู่อนาคต” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จัดโดย โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ควบคุมวง โดย ครูกฤช เนติประวัติ และครูกรไชย สาลี ภาพ Korn Salee / ข่าว By Su […]

Continue reading


ด.ช.จีรายุทธ สุขเกษม ได้แชมป์ WRO 2018 (World Robotic Olympiad) ทีม RBC NGO

ด.ช.จีรายุทธ สุขเกษม ป.4/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ระดับภาคกลาง ประจำปี 2561 ได้แชมป์ WRO 2018 (World Robotic Olympiad) ทีม RBC NGO (ออกแบบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม เพื่อให้หุ่นยนต์ทำภารกิจในสนามเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด) เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี และจะเข้าแข่งขันระดับประเทศ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ต่อไป ข้อมูล ภาพ : August Uno Sukkasem / Present By Su Nieam….   ด.ช.จีรายุทธ สุขเกษม ป.4/6ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ระดับภาคกลาง ประจำปี 2561ได้แชมป์ […]

Continue reading


ด.ญ.พิมพ์ณัชชา วิพุธกุล แข่งขันยิมนาสติก 2nd Vitrigo International Cup

ด.ญ.พิมพ์ณัชชา วิพุธกุล ป.4/5 – ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันยิมนาสติก อุปกรณ์ บอล U9A – ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภท คะแนนบุคคลรวม (ฟรีแฮนด์ บอล) – และได้รับเหรียญทอง ประเภท กลุ่ม Gala Competition ในการแข่งขันยิมนาสติก 2nd Vitrigo International Cup เมื่อวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย ส่งแข่งขันโดย สโมสร Bangkok Gymnastics Club ข้อมูล/ภาพ : Jeddilok Wiputkul / Present By Su Nieam….   ด.ญ.พิมพ์ณัชชา วิพุธกุล ป.4/5- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันยิมนาสติก อุปกรณ์ บอล U9A- […]

Continue reading


ด.ช.ภูมิศาสตร์ มากเจริญผล (น้องทาม) ได้รับเหรียญทอง(Gold Award)

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูมิศาสตร์ มากเจริญผล (น้องทาม) นักเรียนระดับชั้น IP.6 ภาคภาษาอังกฤษได้รับเหรียญทอง(Gold Award) จากการแข่งขัน Singapore International Math Olympaid Contest(SIMOC) ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ขอบคุณภาพจากผู้ปกครอง  

Continue reading


ด.ญ.นภัทร จำเนียรกุล (น้องพราว) ชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟรายการ TKG TOUR 2017-2018

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของไผทฯ ด.ญ.นภัทร จำเนียรกุล (น้องพราว) ชั้น ป.6/3 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟรายการ TKG TOUR 2017-2018 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตรการแข่งขัน Winner Class C Girl Division II และ Overall Winner Most Points Throughout the Season Class C Girl ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ช่วยเป็นกำลังใจเชียร์น้องด้วยนะคะ…. By Su Nieam….   ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของไผทฯด.ญ.นภัทร จำเนียรกุล (น้องพราว) ชั้น ป.6/3 โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2018  

Continue reading