ด.ช.ภูมิศาสตร์ มากเจริญผล ชนะเลิศเหรียญทองคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ Sasmo Bankok 2018

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของไผทอุดมศึกษา ด.ช.ภูมิศาสตร์ มากเจริญผล ชั้น IP6 ชนะเลิศเหรียญทองคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ Sasmo Bankok 2018 ในงาน Sasmo 2018 Awarding Ceremony วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ร.ร.นานาชาติแพนเอเซีย…. By Su Nieam….   ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของไผทอุดมศึกษาด.ช.ภูมิศาสตร์ มากเจริญผล ชั้น IP6ชนะเลิศเหรียญทองคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ Sasmo… โพสต์โดย Su Nieam เมื่อ 1 มิถุนายน 2018  

Continue reading


ขอแสดงความยินดีกับน้องพิม ด.ญ. พิชญาภา เจ้าสม นักเรียนระดับชั้น IP.5

ขอแสดงความยินดีกับน้องพิม ด.ญ. พิชญาภา เจ้าสม นักเรียนระดับชั้น IP.5 ภาคภาษาอังกฤษได้รับเหรียญเงิน (Silver Medal) จากการแข่งขัน Thailand National Figure Skate Championshipd 2018 ขอบคุณภาพและข้อมูลจากผู้ปกครองนะคะ???        

Continue reading


ดช.พศุตม์ ว่องไวกิจไพศาล ป. 4/1 ค่ะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นไม่เกิน 11 ปี รายการ JIB Badminton Youth 2018

ปรบมือให้กับคนเก่งค่ะ ดช.พศุตม์ ว่องไวกิจไพศาล ป. 4/1 ค่ะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นไม่เกิน 11 ปี รายการ JIB Badminton Youth 2018 จัดโดย สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยค่ะ สู้ต่อไปนะคะ ใครมีข่าว ดีดีที่น้องได้ทำกิจกรรมช่วงปิดเทอมส่งมาให้ admin บ้างนะคะ จะได้ลงให้ค่ะ   ปรบมือให้กับคนเก่งค่ะ ดช.พศุตม์ ว่องไวกิจไพศาล ป. 4/1 ค่ะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นไม่เกิน 11 ปี รายการ JIB… โพสต์โดย Patai Udom Suksa School เมื่อ 29 มีนาคม 2018

Continue reading


รางวัลเหรียญทอง และโล่รางวัลคะแนนสูงสุดของประเทศ การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณชพล คูโณปการ ชั้นป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และโล่รางวัลคะแนนสูงสุดของประเทศ การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ช.กรภัทร มิ่งคำเลิศ ชั้น ป.6ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และด.ช.ปิยังกูร จูฑะสุวรรณศิริ ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดย สสวท. By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1764785790209060&type=3                      

Continue reading


สัมภาษณ์นักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลคะแนนสูงสุด โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สัมภาษณ์นักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลคะแนนสูงสุด โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25601. วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- ด.ช. ณชพล คูโณปการ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร2. วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- ด.ช. ภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร- ด.ช. พิพิชชญะ ศรีดำ โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอร์รี่ จังหวัดสงขลา3. วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- ด.ญ. อิ่มสุข พูนวศิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด4. วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6- ด.ช. คณิศร กิรติพงษ์วุฒิ โรงเรียนจอย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โพสต์โดย IPST Thailand บน 18 มีนาคม 2018   สัมภาษณ์นักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลคะแนนสูงสุด โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 1. วิชาคณิตศาสตร์ […]

Continue reading


ไผทฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ หนังสั้นระดับเหรียญทอง….

อ.ผลิกา เศวตศิลา ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา มอบเกียติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ให้กับ ด.ช.ทศพร กลิ่นชื่น, ด.ช.บุณยกร เทียนชัย, ด.ช.ธนกฤต พิทยาประสาน, ด.ช.ปอนด์ปาพจน์ พรวนต้นไทร และด.ช.พีรพัฒน์ จำนงค์ ในการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

Continue reading


สัมมนาวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน ประจำปี 2561

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน ประจำปี 2561 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1729054973782142&type=3

Continue reading


โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้รับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.6 โดย อ.อุษณีย์ บูรณะเชษฐกุล อาจารย์ใหญ่ส่วนการศึกษาความสามารถพิเศษ เป็นผู้รับมอบจาก หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงาน “100 การศึกษาเอกชน” เมื่อวันเสาร์ที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ By Su Nieam.  

Continue reading


100 ปี การศึกษาเอกชน

อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา และนายกสมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน “100 ปีการศึกษาเอกชน” ประจำปี ๒๕๖๑ จากหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ด้านวิชาการ ของส่วนการศึกษาต่างๆ ของโรงเรียน ในงาน 100 การศึกษาเอกชน “100 ปีการศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย” โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้ง วัฒนะ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1727204800633826&type=3

Continue reading