รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ด้านการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ

อ.วรรณรดา ชาติชะนา อาจารย์ใหญ่ภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ด้านการประกวดศิลปกรรมนานาชาติและรับมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมศิลปะจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ รร เซนทารา เซนทรัลเวิลด์      

Continue reading


ขอบคุณจากใจ ไผทอุดมศึกษาสู่ตำรวจจราจร

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดโครงการ “ไผทอุดมศึกษาแทนคุณแผ่นดินไทย” กิจกรรม ไผทอุดมศึกษาร่วมสร้างสันติสุขแด่สังคมไทย “ขอบคุณจากใจ ไผทอุดมศึกษาสู่ตำรวจจราจร”และขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะครู พนักงาน นักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์ มอบเงินและของขวัญแด่ตำรวจจราจร จำนวน 4 สถานี ในปีการศึกษา 2560 โดย อ.พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการ เป็นประธานพิธีมอบ โดย – สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ได้รับของขวัญจำนวน 130 ชิ้น เงินจำนวน 37,000 บาท - สถานีตำรวจนครบาลวิภาวดี ได้รับของขวัญจำนวน 130 ชิ้น เงินจำนวน 42,000 บาท - สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ได้รับของขวัญ จำนวน 130 ชิ้น เงินจำนวน 27,000 บาท - สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ได้รับของขวัญ 130 ชิ้น เงินจำนวน 24,000 บาท เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ […]

Continue reading


กีฬาสีส่วนการศึกษาอนุบาล

กีฬาสีสัมพันธ์ เสริมสร้างสมรรถนะ กายใจ ส่วนการศึกษาอนุบาล วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1705577959463177&type=3

Continue reading


จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยนายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1703274609693512&type=3        

Continue reading


พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเด็กดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

พิธีมอบเกียรติบัตร “เชิดชูเด็กดี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561 โดย อ.ผลิกา เศวตศิลา เป็นประธานพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจำนวน 240 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนของชาติที่ประพฤติดี สร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนและส่วนรวมด้วยความรับผิดชอบ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1699587986728841&type=3

Continue reading


เด็กไผทฯได้รับ..เด็กและเยาวชนดีเด่น และทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ก้องกิดากร จันคนา ชั้น ป.5, ด.ญ.จินดารัตน์ แก้วใจ ชั้นป.6 , ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ด.ช.กรภัทร วงษ์วิลาส ชั้นป.6 , และด.ช.กรพลกฤต วีระอาชากุล ศิษย์เก่า ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเป็นเด็กและเยาวชนทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรับมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จาก น.พ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561 ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล By Su Nieam…. ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1693128394041467&type=3

Continue reading


แสดงความดีใจกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น

แสดงความดีใจกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี….  

Continue reading